$nbsp;

X

Thứ năm, 18/04/2024

Đại Sứ Quán Nhật Bắt Đầu Tiếp Nhận Hồ Sơ Cuối Tháng 7/2020

Về việc xin cấp visa v.v. và đi Nhật Bản của người Việt Nam: Bắt đầu tiếp nhận từ cuối tháng 07/2020 (Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế)

Căn cứ vào Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế , tại Việt Nam chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa v.v. cho một số đối tượng kể từ cuối tháng 07/2020.

1. Đối tượng

Người mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống trong nước Việt Nam, sử dụng chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản và đáp ứng các điều kiện sau đây.

(1) Xin cấp mới visa

Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) sau đây.

  1. a) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)

Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi,

tuyên truyền, điều tra thị trường v.v.

  1. b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.
[Kinh doanh/Quản lý] [Thuyên chuyển công tác nội bộ] [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế] [Điều dưỡng] [Lao động có trình độ cao] [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)[Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

Người có tư cách lưu trú tương ứng sau đây đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).

[Kinh doanh/Quản lý] [Thuyên chuyển công tác nội bộ] [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế] [Điều dưỡng] [Lao động có trình độ cao] [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)[Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(3) Xin cấp cho tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng] và [Kỹ năng đặc định]

※Đối với tư cách lưu trú này, dự kiến có số lượng xin rất đông mà số lượng có thể cấp được giới hạn nên trước mắt sẽ bắt đầu bằng cách giới hạn đối tượng tiếp nhận, về sau sẽ mở rộng theo thứ tự.

Đối tượng tiếp nhận hiện nay như sau.

  1. a) Xin cấp mới visa

Hiện tại, không tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi khởi động việc tiếp nhận, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ theo thứ tự như sau. Về chi tiết sẽ có thông báo bổ sung.

(1) Người đã từng được cấp visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cho đến ngày 27/03/2020 nhưng không thể sang Nhật Bản do Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới.

(2) Người hiện đang có hồ sơ nộp trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam

(3) Người xin cấp mới visa

  1. b) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

Người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).

Hiện tại, đang tiếp nhận hồ sơ.

Nguồn: ĐSQ Nhật tại Việt Nam