$nbsp;

X

Thứ năm, 18/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP – TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP – TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Timeline

13:00 – 14:00     Tiếp đón (60 phút)

14:00 – 14:10     Khai mạc chương trình (10 phút)

Chủ tịch: Ông Ito Tetsuya – Công ty cổ phần Tokyo Legal Mind

14:00 – 14:30     Chào hỏi

Công ty cổ phần Human Support Japan – Giám đốc đại diện: Ông Kosuga Fuen

Công ty cổ phần Earl Advance – Giám đốc đại diện: Ông Ayado Takashi

14:30 – 16:10     Thời gian giới thiệu các công ty (100 phút)

Giới thiệu công ty được chia thành các

Công ty Khoa học xã hội / Công ty Khoa học tự nhiên

 

16:20                    Bế mạc chương trình

 

Vì đây là cuộc hội thảo kết nối từ xa nên chúng tôi muốn tránh trường hợp bị gián đoạn do tình trạng truyền thông, v.v.

Nếu có nguồn nhân lực hoặc công ty nào quan tâm tới cuộc hội thảo kết nối này, chúng tôi sẽ thiết lập cuộc tư vấn riêng và kết nối vào 1 ngày sau đó.

 

* Yêu cầu: Cho đến khi bế mạc buổi hội thảo, vui lòng không ra khỏi chương trình.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VUI LÒNG LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI: 024 73 046 665 / HOTLINE: 0988 66 26 21

EMAIL: NHATNGUKENMEI@GMAIL.COM

NHATNGUKENMEI.EDU.VN